Terms

Споразумение между потребителя и BORA Solutions

Web сайтът BORA Solutions е съставен от различни Web страници, поддържани от BORA Solutions.

Web сайтът BORA Solutions ви се предлага, основан на приемането ви без промяна на условията, изискванията и забележките, съдържащи се тук. Използването на Web сайта BORA Solutions означава вашето съгласие с всички тези условия, изисквания и забележки.

Промяна на тези условия за ползване

BORA Solutions си запазва правото да променя условията, изискванията и забележките, съгласно които се предлага Web сайта BORA Solutions, включващи, но не ограничени само с таксите, свързани с използването на Web сайта BORA Solutions

Връзки към сайтове на трети страни

Web сайтът BORA Solutions може да съдържа връзки към други Web сайтове ("Свързани сайтове "). Свързаните сайтове не са под контрола на BORA Solutions и BORA Solutions не е отговорна за съдържанието на никой от тези свързани сайтове, включително без ограничение всяка връзка, съдържаща се в свързания сайт, или каквито и да са промени или модификации в свързания сайт. BORA Solutions не е отговорна за Интернет предавания или някаква друга форма на разпространение, получена от някой свързан сайт. BORA Solutions ви предлага тези връзки само за удобство, и включването на някоя връзка не означава обвързването на BORA Solutions със сайта или някаква връзка с неговите оператори.

Забрана за незаконно или забранено ползване

Като условие за вашето ползване на Web сайта BORA Solutions, вие гарантирате на BORA Solutions, че няма да използвате Web сайта BORA Solutions за цел, която е незаконна или забранена от тези условия, изисквания и забележки. Нямате право да използвате Web сайта BORA Solutions по начин, който може да повреди, забрани, претовари или навреди на Web сайта BORA Solutions или да влияе на други страни да ползват и се наслаждават на Web сайта BORA Solutions Нямате право да получавате или да се опитвате да получите материали или информация по начин, който не е целенасочено направен достъпен или предлаган за тази цел чрез Web сайтовете BORA Solutions.

Ползване на комуникационните услуги

Web сайтът BORA Solutions може да съдържа услуги за табла за съобщения, области за чат, дискусионни групи, форуми, блог, общности, лични web страници, календари и/или други възможности за съобщения или комуникация, предназначени да ви разрешат да комуникирате с обществеността като цяло или с отделна група (общо, "Комуникационни услуги "). Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са съобразени и отнасящи се към съответната комуникационна услуга. Примерно, но не ограничавощ е се с, вие се съгласявате, че когато използвате комуникационната услуга, няма да:

 • Клеветите, злоупотребявате, тормозите, следите, заплашвате или по друг начин да нарушавате законовите права (като правата на поверителност и публичност) на другите.
 • Публикуването, изпращането, качването, разпространяването или разпръскването на неподходящи, оскверняващи, клеветнически, престъпни, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.
 • Качването на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост (или от правата за поверителност и публичност), освен ако вие притежавате или контролирате правата върху тях, или сте получили всички необходими съгласия.
 • Качването на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър.
 • Рекламирането на или предлагането за продажба или покупка на някакви стоки и услуги с търговска цел, освен ако някоя Комуникационна услуга специално разрешава такива съобщения.
 • Провеждането или препращането на проучвания, състезания, пирамидални схеми или верижни писма.
 • Изтеглянето на който и да е файл, публикуван от друг потребител на комуникационна услуга, за който знаете, или би трябвало да знаете, че не може законно да бъде разпространяван по този начин.
 • Фалшифицирането или изтриването на каквито и да е авторски определения, законови или други бележки или означения за авторство или етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който сте качили.
 • Ограничаването или забраняването на който и да е друг потребител от ползването и наслаждаването на комуникационните услуги.
 • Нарушаването на който и да е кодекс за поведение или други правила, които могат да са валидни за всяка отделна комуникационна услуга.
 • Придобиването или събирането по някакъв друг начин на информация за другите, включително e-mail адреси, без тяхното съгласие.
 • Нарушаването на приложимите закони или наредби.

BORA Solutions няма задължение да следи комуникационните услуги. Обаче, BORA Solutions си запазва правото да преглежда материалите, публикувани в комуникационните услуги и да премахва материали по свое усмотрение. BORA Solutions си запазва правото да прекрати достъпа ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по която и да е от тези причини.

BORA Solutions си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която е необходима за спазване изискванията на приложим закон, наредба, законов процес или правителствено изискване, или да редактира, откаже да публикува или да премахне информация или материали, като цяло или отделни части, по усмотрение на BORA Solutions.

Винаги внимавайте, когато давате информация, която може да идентифицира лично вас или вашите деца в някоя комуникационна услуга. BORA Solutions не контролира или потвърждава съдържанието, съобщенията или информацията, намираща се в която и да е комуникациона услуга и поради това, BORA Solutions изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия, произтичащи от вашето присъединяване към някоя комуникационна услуга. Управителите и хостовете не са упълномощени говорители на BORA Solutions, и техните мнения не е задължително да отговарят на тези на BORA Solutions.

Материалите, качени в някоя комуникационна услуга, могат да са обект на публикувани ограничения за ползване, възпроизвеждане и/или разпространяване. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако изтеглите материалите.

Материали, предоставени на BORA Solutions Или публикувани в някой web сайт на BORA Solutions

BORA Solutions не претендира за собственост върху материалите, които предоставяте на BORA Solutions (включително обратна връзка и мнения) или публикувате, качвате, въвеждате или изпращате на някой от Web сайтовете на BORA Solutions или услугите, свързани с него (общо "Представяния"). Обаче, с публикуването, качването, въвеждането, предоставянето или изпращането на вашето Представяне вие давате право на BORA Solutions, подчинените му фирми и съответните подлицензанти, право да използва вашето Представяне във връзка с работата на техния Интернет бизнес, включващи, без ограничение, правата да: копира, разпространява, предава, показва публично, изпълнява публично, възпроизвежда, редактира, превежда и реформатира вашето Представяне; и да публикува вашето име във връзка с вашето Представяне.

За използването на вашето Представяне, както е определено тук, няма да бъде заплатено никакво обезщетение. BORA Solutions не е задължен да публикува или използва което и да е от Представянията, които можете да предложите и може да премахне всяко Представяне по всяко време по усмотрение на BORA Solutions.

С публикуването, качването, въвеждането или изпращането на вашето Представяне, вие гарантирате и излагате, че вие лично или като пълномощник контролирате всички права върху вашето Представяне, както е описано в този раздел, включващи, без ограничение, всички права, необходими ви да предлагате, публикувате, качвате, въвеждате или изпращате Представянията.

Отказ от отговорност

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ WEB САЙТА BORA Solutions МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ. В ИНФОРМАЦИЯТА ТУК ПЕРИОДИЧНО СЕ ДОБАВЯТ ПРОМЕНИ. BORA Solutions И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И/ИЛИ ПРОМЕНИ В WEB САЙТА BORA Solutions ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. НЕ БИВА ДА СЕ ОСЛАНЯТЕ НА СЪВЕТИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПРЕЗ WEB САЙТА BORA Solutions, ЗА ЛИЧНИ, МЕДИЦИНСКИ, ПРАВНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ И ТРЯБВА ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ С ПОДХОДЯЩ ПРОФЕСИОНАЛИСТ ЗА КОНКРЕТЕН СЪВЕТ, СЪОБРАЗЕН С ВАШАТА СИТУАЦИЯ.

BORA Solutions И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ ПРАВЯТ ПРЕДСТАВЯНИЯ ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО, НАДЕЖДНОСТТА, НАЛИЧНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА И ТОЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В WEB САЙТА BORA Solutions, ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. ЦЯЛАТА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДЛАГАТ „КАКТО СА“, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, В ПЪЛНИЯ ОБХВАТ, ПОЗВОЛЕН ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН. BORA Solutions И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО ТОЗИ НАЧИН ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ТЪРГОВСКИ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ, СЪОТВЕТСТВИЯ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА, ЗАГЛАВИЯ И НЕИМИТИРАНЕ.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ BORA Solutions И/ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА КАКВИТО И ДА СА ПРЕКИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЪПЪТСТВАЩИ, ОСОБЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ КАКВИТИ И ДА СА ЩЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИТЕ ОТ ЗАГУБИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА WEB САЙТА BORA Solutions, СЪС ЗАКЪСНЕНИЯ ИЛИ С НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА WEB САЙТА BORA Solutions ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ УСЛУГИ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПРЕДЛОЖАТ УСЛУГИ, ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ WEB САЙТА BORA Solutions, ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА BORA Solutions, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ОСНОВАНИ НА ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, НЕБРЕЖНОСТ, ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН, ДОРИ АКО BORA Solutions ИЛИ НЯКОЙ ОТ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ Е ОСВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ. ТЪЙ КАТО НЯКОИ ДЪРЖАВИ/ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ИЛИ СЪПЪТСТВАЩИТЕ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА КЪМ ВАС. АКО СТЕ НЕДОВОЛНИ ОТ НЯКОЯ ЧАСТ НА WEB САЙТА BORA Solutions, ИЛИ С НЯКОЕ ОТ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВАШЕ ПЪЛНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВО Е ДА ПРЕКРАТИТЕ ПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТА BORA Solutions

СЛУЖЕБЕН КОНТАКТ

Прекратяване/ограничение на достъпа

BORA Solutions си запазва правото, по собствено усмотрение, да прекрати достъпа ви до Web сайта BORA Solutions и свързаните услуги или до част от тях, по всяко време, без предупреждение. ОБЩО В максималната степен, позволена от закона, това споразумение е в съответствие със Закона за анторското право, Закона за защита на лични данни и други приложими и вие по този начин се съгласявате на изключителната юрисдикция и съдебен окръг на съдилищата в България, за всички дела, произтичащи от или свързани с ползването на Web сайта BORA Solutions.

Ползването на Web сайта BORA Solutions е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не признава всички клаузи на тези условия и изисквания, включително без изключение и този параграф. Вие се съгласявате, че като резултат от това съгласие за ползването на Web сайта BORA Solutions не се образува никаква съвместна дейност, партньорство, трудови правоотношения или агентски връзки между вас и BORA Solutions.

Дейността на BORA Solutions по това споразумение е подчинена на съществуващите закони и законови процедури, и нищо, съдържащо се в това споразумение, не накърнява правото на BORA Solutions да действа в съответствие с правителствените, съдебните и законовите разпореждания или изисквания, свързани с вашето ползване на Web сайта BORA Solutions или информацията, предоставяна на или събирана от BORA Solutions с оглед на това ползване. Ако някоя част от това споразумение е определена като невалидна или неприложима съобразно приложим закон, включително, но не ограничена с, отхвърлянето на гаранция, ограниченията за отговорността и т.н., посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима клауза ще се счита заместена от валидна, приложима клауза, която най-пълно отговаря на целта на първоначалната клауза и остатъкът от споразумението ще продължи да е в сила. Освен ако не е изрично указано тук, това споразумение съставлява цялото споразумение между потребителя и BORA Solutions във връзка с Web сайта BORA Solutions и замества всички предишни или едновременни комуникации и предложения, били те електронни, устни или писмени, между потребителя и BORA Solutions във връзка с Web сайта BORA Solutions.

Печатната версия на това споразумение и на която и да е забележка, дадена в електронна форма, би трябвало да е приемлива в съдебните или административни дела, основани на или свързани с това съгласие, в същата степен и предмет на същите условия, както другите бизнес документи и записи, първоначално създадени и поддържани в печатна форма. Б.пр. Това споразумение и всички свързани документи са оригинално написани на български език. В случай на някакво несъответствие между текстовете на български и английски, валиден е единствено българският оригинал.

Бележки за авторските права и търговските марки

Цялото съдържание на Web сайта BORA Solutions е: Copyright by BORA Solutions и/или неговите доставчици. Всички права запазени.

Търговски марки

Имената на съществуващи фирми или продукти, посочени тук, може да са търговски марки на съответните им притежатели.

Примерните фирми, организации, продукти, хора и събития, посочени тук, са измислени. Няма изрична или загатната връзка с някоя действителна фирма, организация, продукт, лице или събитие.

Всички права, които не са изрично отстъпени тук, са запазени.

Бележки и процедура за отправяне на искове по нарушаване на авторските права

Уведомяванията за иск за нарушение на авторските права съгласно Закона за авторското право трябва да се изпращат на BORA Solutions ВСИЧКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ, НЕСЪОБРАЗЕНИ С ГОРНАТА ПРОЦЕДУРА, ЩЕ ОСТАНАТ БЕЗ ОТГОВОР.