Системна интеграция

Системната интеграция - същественият фактор при внедряване на ERP системи

Ключов процес включващ прецизен анализ на бизнес процесите на клиента. Нашите системни инженери пристъпват към проектиране на архитектурата на системата във всички нейни аспекти.

  • Избор на всички изграждащи компоненти на системата – сървъри, работни станции и др. БОРА Солюшънс, работи с голяма част от световните производители на информационно, комуникационно оборудване и софтуерни решения /HP, Dell, Cisco, Microsoft и мн. други/. Нашите специалисти са обучени и сертифицирани от Microsoft.
  • След дефиниране на спецификация на изграждащите компоненти, извършваме доставка, логистика и инсталация на ИТ оборудването, съобразно изискванията на проекта.
  • Управление на проекта на всеки етап и съгласуване на всички изменения с клиента.
  • Обучение на персонала, разполагане и тестване на място и оптимална настройка.
  • Управление и поддръжка на ИТ инфраструктура / при необходимост/ от сертифицирани системни инженери, с доказана експертиза и дългогодишен опит.
  • Интеграция на ERP системата BORA Business Suite с изградената ИТ инфраструктура.