Автомобили

Мениджмънт на Авто – сервиз и продажби на МПС

Управлявайте ефективно и в реално време търговската и сервизната си дейност, с ERP системата BORA Business Suite! Актуалната информация е най-ценният ресурс за Вашите мениджъри, търговци и приемчици – данни за клиенти, автомобили, продукти, услуги, цени, промоции, наличности. Мощно средство за анализ и контрол.

Специализирани софтуерни системи за компании с търговска и сервизни дейности. Успешно приложение при:

 • Вносители и дилъри на автомобили
 • Вносители и дилъри на резервни части
 • Вносители и дилъри на тежкотоварни, селскостопански и строителни машини, инвентар, резервни части
 • Сервизни центрове

BORA Business Suite разполага в обхвата си със специализирани софтуерни системи за компании с дейност в сферата на търговията и сервизирането на моторни превозни средства. Това гарантира обработка на специфични процеси и бизнес практики. Ефективност на управление на бизнес процесите и ресурсите, и то с гарантиран резултат.

Вижте повече ...

Специализираното бизнес решение BORA Business Suite за компании, работещи в сферата на търговията и сервизирането на МПС, предоставя възможност за:

 • Ефективно управление на търговска дейност от back офис
 • Управление на автосервиз от едно работно място, обслужващо сервиз, продажби, склад и финанси. При необходимост се интегрират и други системи за комплексно управление на всички дейности, включително и счетоводна отчетност.
 • Ефективно управление на верига автосервизи и магазини, централен склад и централен офис в единна база данни, с обединени данни за продукти, услуги, клиенти, ценови листи, активни промоции, политики за лоялни клиенти, складови наличности и др.
 • Управление на сервизната дейност – картон на автомобила с история, сервизни поръчки, резервни части, операции, складови наличности и др.
 • Ефективно управление на складовите запаси
 • Подобрено обслужване на клиенти, с оглед възможността за събиране, анализиране на данни за клиенти, прилагане на политика за лоялни клиенти
 • Прецизно планиране на доставките и управлението им, въз основа на анализ на складови наличности по локации / складове и/или магазини/
 • Управление на материалните запаси в реално време – винаги актуална информация за наличности. Разнообразие от режими за работа на склада, в съответствие с потребностите на бизнеса.
 • Връзка с карточетец за клиентски карти и провеждане на политика за лоялност
 • Лесна идентификация и манипулиране на продукти – чрез баркод четци – в магазин и/или склад
 • Планиране, провеждане и отчитане на кампании
 • Работа със застрахователни компании
 • Богат набор от справки и възможност за анализ – в реално време, по зададени от потребителя параметри
 • Автоматизирано генериране на бизнес документи / възможна е интеграция с документирана система за качество, съгласно международен стандарт от Серия ISO/
 • Адекватни бизнес решения, базирани на реални данни
 • Бързо пускане в експлоатация на нов обект / работно място, с оглед централизираната работа на сървър.

БОРА Солюшънс предлага изграждане на комплексни информационни решения за този профил бизнес процеси – както чрез закупуване, така и чрез ползване на системата под наем – като услуга.

За всеки клиент се реализира индивидуален проект, за обезпечаване на специфичните бизнес потребности и обслужване на конкретни работни места.

Експертите на БОРА Солюшънс са изградили множество проекти на наши клиенти с профил в областта на услугите.

Изградена е цялостна информационна инфраструктура и обслужване на всички фирмени дейности, чрез ERP системата BORA Business Suite. Сред тях са: