Търговия

Управлявайте ефективно и в реално време търговската си дейност!

Актуалната информация е най-ценният ресурс за Вашите търговци – данни за клиенти, продукти, цени, промоции, наличности. Мощно средство за анализ и контрол.

BORA Business Suite разполага в обхвата си със специализирани софтуерни решения за компании с търговска дейност. Това гарантира обработка на специфични процеси и бизнес практики. Ефективност на управление на бизнес процесите и ресурсите, и то с гарантиран резултат.

Вижте повече ...

Специализираното бизнес решение BORA Business Suite за търговски компании, предоставя възможност за:

 • Ефективно управление на търговска дейност както back офис така и front офис в единна среда.
 • Управление на магазин от едно работно място Point of Sales, обслужващо продажби, склад, финанси и счетоводна отчетност.
 • Интеграция с on-line магазини.
 • Мобилно приложение, с възможности за изготвяне на клиентски поръчки, издаване на фактури, получаване на информация за наличности и плащания от останалите системи на BORA Business Suite.
 • Ефективно управление на верига магазини, централен склад и централен офис, в единна база данни с обединени данни за продукти, клиенти, ценови листи, активни промоции, политики за лоялни клиенти, складови наличности и др.
 • Подобрено обслужване на клиенти, с оглед възможността за събиране, анализиране на данни за клиенти, прилагане на политика за лоялни клиенти.
 • Прецизно планиране на доставките, въз основа на анализ на складови наличности по локации - складове и/или магазини.
 • Управление на материалните запаси в реално време – винаги актуална информация за наличности и себестойност. Разнообразие от режими за работа на склада, в съответствие с потребностите на бизнеса.
 • Управление на финансите - пълна прозрачност за наличности в реално време.
 • Връзка с фискален принтер и ПОС терминал.
 • Връзка с карточетец за клиентски карти и провеждане на политика за лоялност.
 • Лесна идентификация и манипулиране на продукти – чрез баркод четци в магазин и/или складове.
 • Планиране, провеждане и отчитане на търговски кампании.
 • Богат набор от справки и възможност за анализ – в реално време, по дефинирани от потребителя параметри.
 • Автоматизирано генериране на бизнес документи / възможна е интеграция с документирана система за управление на качество, съгласно международен стандарт от Серия ISO/.
 • Адекватни бизнес решения, базирани на реални данни.
 • Бързо пускане в експлоатация на нов търговски обект / работно място, с оглед централизираната работа на сървър.

За всеки клиент се реализира индивидуален проект, за обезпечаване на специфичните бизнес потребности и обслужване на конкретни работни места.

Експертите на БОРА Солюшънс са изградили множество проекти на наши клиенти с търговски профил.

Изградена е цялостна информационна инфраструктура и обслужване на всички фирмени дейности, чрез ERP системата BORA Business Suite. Сред тях са:

Вижте статия: 38 решения за управление на търговската дейност