Облак

Ползвайте нашия софтуер отвсякъде и по всяко време

Облак - Ново поколение IT услуга, с големи възможности, достъпна чрез Интернет.

Софтуер като услуга е модел на доставка на софтуер, при който софтуерът и асоциираните данни са хоствани централно (обикновено в (Интернет) облак) и са достъпни за потребителите, през интернет.

На базата на Договор за услуга, потребителят заплаща месечен наем за използването на хардуер, сървърен софтуер и ERP система.

Основно предимство - ИТ Услуга, достъпна за употреба Веднага.

БОРА Солюшънс предоставя ERP Система за комплексно управление на бизнеса BORA Business Suite като Услуга. Пакетът включва:

 • BORA Business Suite - Специализиран софтуерен пакет за комплексно Управление на бизнеса
 • Хостинг - BORA Business Suite се инсталира и достъпва на сървъри на БОРА Солюшънс. Оразмерява се и се предоставя под наем и необходимия софтуер от Microsoft/ операционна система, база данни, офис пакет/
 • Поддръжка на цялостното ИТ решение – осигурена от висококвалифицирани експерти – ИТ и бизнес консултанти

Всяка фирма има индивидуална бизнес практика, за обслужване на специфичната си дейност. Откритите работни места са съобразени като тематика и брой, с оглед ефективно обслужване на клиентите и дейността.

Това изисква индивидуален подход към клиентите, гарантиращ ERP система по мярка. Ползват се само системи, които са необходими за обслужване на дейността и брой - колкото е потребен. Всеки месец този обхват може да се променя, в случай на изменение в потребностите.

БОРА Солюшънс предлага безплатна консултация за определяне обхвата и параметрите на Вашето оптимално SaaS решение.

Вижте повече ...

Software as a Service е софтуер, разработен и предоставен от фирма доставчик, достъпен за крайния потребител посредством Интернет.

Фирмата доставчик притежава софтуера /или има право да го отдава под наем/. Инсталира го на собствен хардуерен сървър и потребителят получава достъп за работа и съхранение на свои данни върху него. Администрирането на цялата конфигурация се осъществява от фирмата, предоставяща SaaS решението.

Потребителят заплаща месечен наем за използването.

Ползи за Бизнеса - веднага

 • Ползване на ИТ ресурси за управление, от които се възползват големи компании, със сериозни инвестиции в ИТ бюджет
 • Намалявате оперативните разходи и гъвкавото им управление
 • Централизирано управление на всички фирмени ресурси
 • Подобрена информираност за реалната бизнес ситуация, точни данни и възможност за адекватни бизнес решения

Стойността за цялостното придобиване (Total Cost of Ownership) е далеч под традиционното изграждане на комплексни ИТ решения за фирмено управление:

 • Спестяват се инвестициите в хардуерни и софтуерни сървъри и потребителски лицензии за тях.
 • Спестяват се инвестициите във висококвалифициран IT поддържащ персонал
 • Бързо стартиране на реална употреба и възползване от предимствата на техника и управленски системи от най-висок клас
 • Повишава се IT контрола на процесите и сигурността
 • Информационно обслужване на бизнеса в реално време, от всяка локация, посредством оторизиран интернет достъп.

Внедряването на SaaS отнема от 1 до 6 месеца, в зависимост от сложността и размера на комплексното ИТ решение. Обновяването и актуализирането на ползваната версия, се извършват централизирано и компанията винаги разполага с последната версия, без това да й струва усилия или допълнителни финансови ресурси. Абонаментът е само за използваните ресурси и компанията има възможност да ги управлява гъвкаво ежемесечно.

БОРА Солюшънс реализира съвместна програма с Microsoft, по силата на SPLA - Договор за лицензиран доставчик на услуги. По този начин имаме възможност да предоставим на потребителя:

 • Ежемесечно лицензиране
 • Най-новите версии на софтуер на Microsoft
 • Безплатни демонстративни, пробни версии на софтуера
 • Плащате абонамент, само вида и количеството ползвани продукти.

Продукти на Майкрософт за ползване като услуга, като получавате необходимият базов и клиентски софтуер за работа на BORA BS, оразмерен и остойностен за обслужване на Вашия брой потребители:

 • Microsoft Windows Server
 • Microsoft Windows Remote Desktop Services
 • Microsoft SQL Server
 • Oпционално Microsoft Office или друг софтуер от Microsoft, по желание на клиента.

Продукти на БОРА Солюшънс за ползване като услуга - получавате необходимия брой инициализирани база/и на BORA BS, оразмерена/и и остойностена/и за обслужване на Вашия брой потребители и специфичните им потребности, на база длъжност и роля в компанията:

ERP пакет: BORA Business Suite включва:

BORA Business Solution:

 • Office Organization Management
 • Financial Management
 • Supply Chain Management
 • Material Management
 • Customer Relationship Management
 • Accounting Management

BORA Human Resources:

 • Организация на персонала
 • Подбор и Обучение на персонала
 • Кадри
 • Отчитане на труда
 • Заплати

BORA Industry Solution:

 • Project Management
 • Manufacturing Management
 • Shipment Management
 • Customer Services Management
 • Fleet Management

BORA Add on Modules:

 • Fixed Assets
 • DMS-Documen Management System
 • QMS Quality System
 • File Control System
 • CRM Retail System
 • CRM Billing system

BORA Business Intelligence:

 • Analytical business reports. Active analyses

BORA Business To Business:

 • e-Bank statements
 • BORA EDI - Electronic Data Interchange

BORA Mobile Aplications:

 • CRM-Клиентски поръчки
 • HR-Отпуски

За всяка компания – потребител на услугата, се прави индивидуална инсталация на сървърния софтуер и ERP системата в дефиниран обхват върху сървър на БОРА Солюшънс.

Гарантира се, получаване на оптимално ИТ решение от висок клас, на преференциална цена. Има възможност за ежемесечно актуализиране на обхвата, което директно рефлектира върху размера на инвестициите.

Вижте повече в Блог - Решения: