Услуги

Подобрете ефективността си с нашите IT Услуги

БОРА Солюшънс изгражда комплексно фирмено управление като предоставя пълен набор от услуги по системна интеграция, внедряване и поддържане на BORA Business Suite.

Ние подпомагаме оптимизацията на бизнес процесите, посредством внедряване на най-оптималните решения, съобразени с Вашите конкретни бизнес потребности.

  • Изпълняваме комплексни проекти за Системна интеграция като проектиране, доставка, изграждане, настройка, управление и поддръжка на ИТ инфраструктура - сървъри и работни станции. Нашите системни инженери проектират Вашите ИТ системи, влагайки експертизата на дългогодишния си опит и залагайки най-съвременни продукти и технологии.
  • Внедряване на ERP системата BORA Business Suite с гарантиран резултат. Проучване на бизнес процесите, изграждане на информационен модел съобразен с Вашите потребности, миграция на данни в ERP системата BORA Business Suite, настройка на параметри, обучение на потребителите и консултации за оптимално използване.
  • Поддръжка и развитие на ERP системата BORA Business Suite като получавате нови версии и модификации на интегрираната система за управление. Обезпечаване отработването на промени от нормативно - правен характер. Оn-line поддръжка, чрез отдалечен достъп през Интернет, в непосредствена сесия с потребителя и консултации по телефон. Обмен на добри практики и казуси през потребителските услуги на сайта.
  • Предоставяме SaaS услуги като опция Облак – съвременно поколение услуги, с големи възможности за малки компании. Най - новите продукти и технологии са достъпни за тях, без да инвестират сериозен бюджет в покупка. На базата на Договор за услуга - под наем и при минимални месечни инвестиции в наема, възползвайте се от сървър и ERP система , за да управлявате ефективно бизнеса си. Услугата е достъпна чрез Интернет от всяка точка и гарантира оптимизиране на бизнес процесите и възползване от последните достижения на ИТ продукти, технологии и мениджмънт концепции.

Нашите опитни консултанти, влагат знания, опит, експертиза, при проектиране и изграждане на индивидуалното ИТ решение за Вашата компания, обезпечаващо Вашите бизнес потребности и гарантиращ оптимален резултат.

За гарантиране на най-висок стандарт при обслужване на нашите клиенти поддържаме партньорски статут с Microsoft Corp.- Microsoft Partner-Silver- Application Development и документирана система за управление на качеството, в съответствие с международен стандарт ISO 9001:2008.

За да отговорим на изискванията на Регламента на ЕС за защита на лични данни, сме разработили специфични функционалности на системата BORA BS, както и вътрешно-фирмена нормативна уредба, за обслужване на клиенти, при спазване на регулаторната рамка на GDPR.