Фармация

Управлявайте ефективно фармацевтичната си компания

ERP системата е средството, чрез което мениджърите разполагат с актуалната информация за състоянието на бизнеса.Данни за клиенти, производствени поръчки, продукти, услуги, цени, наличности. Мощно средство за анализ и контрол. Управлявайте ефективно и в реално време фирмената си дейност, с ERP системата BORA Business Suite!

ERP системата BORA Business Suite разполага в обхвата си със специализирани софтуерни системи за компании с дейност в сферата на фармацевтичната индустрия. Решението гарантира обработка на специфични процеси и бизнес практики. Ефективност на управление на бизнес процесите и ресурсите, и то с гарантиран резултат.

Вижте повече ...

Специализираното бизнес решение BORA Business Suite за компании, работещи в сферата на фармацевтичната индустрия, предоставя възможност за:

 • Управление на производствената дейност - производствени поръчки, складови наличности ( централен и цехов/и склад/ове ) и ангажирани човешки ресурси от едно работно място. При необходимост се интегрират и други системи за комплексно управление на всички дейности, включително и счетоводна отчетност.
 • Ефективно управление на множество производствени цехове, централен склад и централен офис в единна база данни с обединени данни за продукти, производствени операции, клиенти, ценови листи, активни промоции, складови наличности и др.
 • Ефективно управление на търговска дейност от back офис
 • Ефективно управление на складовите запаси / обслужване на специфични изисквания за фармацевтичната промишленост/.
 • Подобрено обслужване на клиенти, с оглед възможността за събиране, анализиране на данни за клиенти
 • Прецизно планиране на доставките и управлението им, въз основа на анализ на складови наличности по локации / складове /, производствени поръчки
 • Управление на материалните запаси в реално време – винаги актуална информация за наличности. Разнообразие от режими за работа на склада, в съответствие със специфичните потребностите на бизнеса.
 • Лесна идентификация и манипулиране на продукти – чрез баркод четци
 • Богат набор от справки и възможност за анализ – в реално време, по зададени от потребителя параметри
 • Автоматизирано генериране на бизнес документи / възможна е интеграция с документирана система за качество, съгласно международен стандарт от Серия ISO/
 • Адекватни бизнес решения, базирани на реални данни
 • Бързо пускане в експлоатация на нов цех/ работно място, с оглед централизираната работа на сървър.

БОРА Солюшънс предлага изграждане на комплексни информационни решения за този профил бизнес процеси – както чрез закупуване, така и чрез ползване на системата под наем – като услуга.

За всеки клиент се реализира индивидуален проект, за обезпечаване на специфичните бизнес потребности и обслужване на конкретни работни места.

Експертите на БОРА Солюшънс са изградили множество проекти на наши клиенти с профил в областта на фармацията.

Реализирана е цялостна информационна инфраструктура и обслужване на всички фирмени дейности, чрез ERP системата BORA Business Suite. Сред тях са: