Услуги

Подобрете качеството на предлаганите от вас услуги

Управлявайте ефективно и в реално време фирмената си дейност, с ERP системата BORA Business Suite! Актуалната информация е най-ценният ресурс за Вашите мениджъри и търговци – данни за клиенти, услуги, цени, промоции. Мощно средство за анализ и контрол.

BORA Business Suite разполага в обхвата си със специализирани софтуерни системи за компании с дейност в сферата на услугите. Това гарантира обработка на специфични процеси и бизнес практики. Ефективност на управление на бизнес процесите и ресурсите, и то с гарантиран резултат.

Вижте повече ...

Специализираното бизнес решение BORA Business Suite за компании, работещи в сферата на услугите, предоставя възможност за:

 • Ефективно управление на търговска дейност от back офис.
 • Управление на търговски обект от едно работно място, обслужващо продажби и финанси. При необходимост се интегрират и други системи за комплексно управление на всички дейности, включително и счетоводна отчетност.
 • Ефективно управление на верига от търговски обекти и централен офис в единна база данни, с обединени данни за услуги, клиенти, ценови листи, активни промоции, политики за лоялни клиенти, складови наличности / при необходимост/ и др.
 • Специфично решение за обслужване на туроператори и турагенти. Обслужване на режим: марж на сделката по ДДС. Автоматизирано издаване и управление на ваучери за туристически услуги и документи за продажба. Интеграция с международната интернет платформа за продажби Amadeus.
 • Подобрено обслужване на клиенти, с оглед възможността за събиране, анализиране на данни за клиенти, прилагане на политика за лоялни клиенти.
 • Връзка с фискален принтер и ПОС терминал.
 • Връзка с карточетец за клиентски карти и провеждане на политика за лоялност.
 • Лесна идентификация и манипулиране на продукти – чрез баркод четци – в магазин и/или склад.
 • Възможна интеграция и управление на Човешки ресурси.
 • Планиране, провеждане и отчитане на кампании.
 • Богат набор от справки и възможност за анализ – в реално време, по зададени от потребителя параметри.
 • Автоматизирано генериране на бизнес документи / възможна е интеграция с документирана система за управление на качество, съгласно международен стандарт от Серия ISO/.
 • Адекватни бизнес решения, базирани на реални данни.
 • Бързо пускане в експлоатация на нов търговски обект / работно място, с оглед централизираната работа на сървър.

БОРА Солюшънс предлага изграждане на комплексни информационни решения за този профил бизнес процеси – както чрез закупуване, така и чрез ползване на системата под наем – като услуга (3.3).За всеки клиент се реализира индивидуален проект, за обезпечаване на специфичните бизнес потребности и обслужване на конкретни работни места.

Експертите на БОРА Солюшънс са изградили множество проекти на наши клиенти с профил в областта на услугите.

Изградена е цялостна информационна инфраструктура и обслужване на всички фирмени дейности, чрез ERP системата BORA Business SuiteСред тях са: 

                                          

 

Вижте статтия в Блог - Решения: BORA Business Solutions осигурява единен бизнес модел в 3С СОТ