Производство

Управлявайте производството си ефективно

Управлявайте ефективно и в реално време производствената си дейност! Актуалната информация е най-ценният ресурс за Вашите мениджъри. Производство – данни за клиенти, производствени поръчки, продукти, услуги, цени, наличности.  ERP системата BORA Business Suite - мощно средство за планиране, управление, анализ и контрол.

Специализирани софтуерни системи за компании с производствена дейност.

Успешно приложение в:

  • Електротехническа промишленост
  • Машиностроителна промишленост
  • Химическа промишленост
  • Дървопреработвателна и Мебелна промишленост
  • Хранително вкусова промишленост
  • Строителство

BORA Business Suite разполага в обхвата си със специализирани софтуерни системи за компании с производствена дейност. Чрез Промишлените решения се гарантира обработка на специфични производствени процеси и бизнес практики. Постига се висока степен на ефективност на управление на процесите и ресурсите, и то с гарантиран резултат.

Научете повече за специализираното промишлено решение BORA Business Suite за производствени компании.

БОРА Солюшънс предлага изграждане на комплексни информационни решения за този профил производствени процеси – както чрез закупуване, така и чрез ползване на системата под наем – като услуга.

За всеки клиент се реализира индивидуален проект, за обезпечаване на специфичните бизнес потребности и обслужване на конкретни работни места.

Експертите на БОРА Солюшънс са изградили множество  проекти на наши клиенти с производствен профил.

Изградена е цялостна информационна инфраструктура и обслужване на всички фирмени дейности, чрез ERP системата BORA Business Suite. Сред тях са: