Решения

IT решения за компании с разнообразни бизнес профили

Вашите потребности от управление на фирмените ресурси, ще получат оптимално решение, чрез BORA Business Suite.

Повече от 20 години на българският пазар, ние имаме множество успешно реализирани проекти за системна интеграция с внедряването на BORA Business Suite в малки, средни, и големи фирми и организации.

Нашите решения са в множество вертикални индустрии, тематично групирани като:

  • Търговия – Специализирано бизнес решение за управление на компании с търговска дейност.
  • Производство – ИТ решение за планиране, реализиране, отчитане и управление на производствена дейност.
  • Услуги – Управленско информационно решение за компании, реализиращи дейността си в сферата на услугите.
  • Автомобили – ERP решение за компании, търгуващи и / или сервизиращи МПС.
  • Фармация – Специализирано решение за управление на бизнес процеси и ресурси в компании, упражняващи дейност в областта на фармацията.

Вижте статии: Блог - Решения

Клиенти, които ни се довериха: