Транспорт

Управлявайте транспортната дейност

BORA Fleet Management управлява транспортните ви средства, като планира техническото и административно обслужване, и отчита оперативната работа със средства за анализ на ефективността на експлоатацията.

Картотека

Всяко транспортно средство се описва в картотека, с търговска информация, технически и експлоатационни характеристики, и е в основата на създаване на записи и събития по време на жизнения цикъл на транспортното средство.

Процеси

Процесите са свързани, от една страна с акумулиране на данни и информация от различни източници за факти и събития за транспортното средство, с използване на В2В средства за пълна автоматизация, и от друга, направляване на съобщения за настъпващи събития по експлоатацията и администрирането.

Оркестрация

Източниците на информация за транспортното средство с няколко системи на BORA Business Suite: BORA SCM за разходи по експлоатацията и планиране на необходимите резервни части.

Вижте повече ...

  • Поддържа Картотека на Транспортните средства, с пълна идентификация, търговски и технически характеристики
  • Осъществява В2В импорт на Пътен лист от GPS системи
  • Импортира Зареждания на Гориво от Доставки за популярните вериги бензиностанции
  • Обвързва Разходи по транспортни средства от BORA Accounting
  • Изготвя Отчети на транспорта по обекти, транспортни средства, маршрути и водачи
  • Следи Пробега на транспортните средства и Средния Разход на гориво
  • Изчислява Себестойност на транспорта
  • Поддържа Графици за Административно, Техническо и Експлоатационно обслужване (Застраховки, ГТП, смяна на масло, гуми и пр.)
  • Изготвя оперативен график за обслужване и напомня за предстоящите събития