Сервиз

Подобрете сервизната си дейност

BORA BS Service е съвременна технологична среда за оперативно сервизно обслужване. Това ви позволява да организирате сервизната си дейност като самоконтролиращ се работен процес по обслужване на клиентите и да управлявате ресурсите си ефективно.

BORA BS Service обслужва специфичната дейност по приемането и обработката на сервизни поръчки в сценарии на оперативно обслужване, кол център, изпълнение на гаранционни и планови ремонти.

Картотека

Всяко изделие в обекта на сервизиране има картон съдържащ търговска информация за клиента, доставчика, времена на доставяне и експлоатация, компоненти на изделието и условия на сервизиране, технически и експлоатационни характеристики.

Процеси

Процеса се инициира с възникването на сервизното събитие и има фази на развитие от приемане на поръчката, назначаване на сервизен екип, дефиниране на материална обезпеченост и необходими сервизни операции.

Процеса се финализира с изготвяне на фактура за клиента за вложените материали и операции с отчитане на условията за плащане, изготвят автоматично Складови документи и автоматично се изчислява заработката на сервизните работници.

Роли

Обслужването на сервизната поръчка се извършва от служители с различни роли, като системата за сигурност позволява само оторизирани действия на служителите.

BORA BS Service има специализиран режим на работа за АВТО Сервиз с отчитане на спецификата на авторемонтната дейност. В АВТО Сервиз се поддържа картотека на Марки/Модели/модификации с отчитане на специфичните операции за всяка една от тях. В номенклатурата на резервните части се поддържат замени.

Вижте повече ...

 • Сервиз и Ремонти
 • Документи за сервиз
 • Печат
 • Поръчка за сервиз
 • За клиент
 • Подробно със заработки
 • Предавателно приемателен протокол
 • Картотека на Автомобилите
 • Редакция характеристики на Изделия
 • Картотека на автомобилите - Списък
 • Експорт на складови наличности и цени за ETKA
 • Цени и ценообразуване
 • Разценки на операции за заработки
 • Описи
 • Сервизни поръчки със свързани документи
 • Опис по Клиенти
 • Състояние на поръчките: по Дати на издължаване и по Продукти
 • Опис на изделията
 • Гаранционна карта - групова
 • Call Center reports
 • Incidents
 • PSS Calls
 • InfoLine Calls
 • Отчети
 • Обезпеченост на поръчките с материали
 • Рекапитулация на заработките по поръчки
 • Рекапитулация на заработките по поръчки сервизни работници
 • Рекапитулация на заработките по поръчки и екипи
 • Рекапитулация на заработките по сервизни работници
 • Рекапитулация на вложените части по сервизни работници
 • Рекапитулация на вложените части по фактури
 • Рекапитулация на вложения труд по фактури
 • Активни отчети
 • Себестойност на бояджийски услуги
 • Себестойност и марж на комплексни изделия
 • Вложен труд по Марки автомобили
 • Рекапитулация на Операциите по Механици
 • Рекапитулация на Сервизни поръчки по Платци
 • Списък на Сервизни поръчки по Клиенти
 • Списък на Сервизни поръчки - QSA