Пласмент

Управлявайте лесно експедицията и пласмента

BORA Shipment оперативно ви организира процеса на обработка на Клиентските поръчки със спецификация и срокове на доставка и организация на експедицията по маршрути, превозни средства с придружаващи разчетни документи.

Процеси

BORA Shipment реализира няколко сценария за пласмент. Водещи се гарантирани складови наличности:

 • Пакетиране: Складови транзакции по пакетиране и експедиция,
 • Пласмент: изготвяне на Нареждане за експедиция, описващ превозното средство, маршрута, съдържанието на експедицията като обобщение на складовите транзакции,
 • Експедиция: изготвяне на документи като приемо-предавателни протоколи, амбалажни
 • Разчети: изготвяне на документи като приемо-предавателни протоколи, амбалажни и депозитни листа и фактури.

Водещ е маршрута на пласмента и готовността за издължаване на Клиентски поръчки по него:

 • Пласмент: изготвяне на Нареждане за експедиция,
 • Пакетиране: Анализ на възможността за издължаване на Клиентските поръчки и предложение за Складови транзакции,
 • Експедиция,
 • Разчети.

Оркестрация

BORA Shipment автоматизира задълженията по сделките Клиентските поръчки с оперативната обстановка на наличностите по складове и възможността за експедиция със съблюдаване на физическите характеристики на транспортното средство и вида товар.

Посредством бар кодове контролира многостепенно процеса за гарантиране на целите.

Вижте повече ...

 • Нареждане за експедиция по експедиционни бележки
 • Нареждане за експедиция по клиенти и документи
 • Нареждане за експедиция по клиенти и продукти
 • Приемо-предавателен протокол за предадени стоки
 • Експедиция по дилъри по асортимент
 • Експедиция по дилъри по продукти
 • Експедиция по асортимент по дати
 • Експедиция по Документи и Шофьори
 • Заработки на Шофьори за месец
 • Експлоатация на автомобили по Пласмент
 • Фактура - Номенклатурни номера и асортимент
 • Фактура - Номенклатурни номера и продукти
 • Фактура - Номенклатурни номера на БИЛА и асортимент
 • Различни видове печатни форми
 • Справки за Наличности
 • Продукти в склада
 • Картон на материалните запаси
 • Конфигуратор: Възможни Артикули от Пакети
 • Активни поръчки и възможност за издължаване
 • Участие на Пакети в Артикули
 • Клиентски поръчки за Дистрибуция към Франчайзери
 • Дистрибуция с възможност издължаване на Клиентските поръчки
 • Отчети по Експедиция: по клиенти и продукти,по клиенти и категории продукти и пр.
 • Следене на Амбалаж
 • Движение на амбалажа по продукти и документи
 • Движение на амбалажа по депозити по продукти и документи
 • Хронологичен опис на плащания по депозити
 • Баланс на амбалажа по продукти и депозити
 • Изчисляване на Заработки
 • Експедиция и заработка по дати и пласьори
 • Заработка на пласьори за месец
 • Експедиция и заработка по дати и шофьори
 • Заработка на Шофьори за месец
 • Анализ на експлоатацията на автомобили по пласмент
 • Множество Активни отчети
 • План за експедиция на Клиентски поръчки
 • Данни за транспорта по Нареждане за експедиция
 • Множество Активни анализи
 • Пласмент и експедиция
 • Себестойност
 • Себестойност на Дистрибуция
 • Настройки и администрация
 • Номенклатури
 • Поддържане на Схема на експедиция (DSP)
 • Поддържане на Градове и обслужващи офиси
 • Поддържане на Маршрути
 • Поддържане на Дименсии на Пласмент
 • Поддържане на Условия за пласмент
 • Опис на Условията за пласмент
 • Възможност за Изтриване на данни