Промишлени решения

Производствено ориентирани системи

BORA Industry Solutions (BORA IS) са системи за управление на производството и реализация на конкретни бизнес практики на стопанската дейност.

Посредством планирането на производството и оперативния отчет, можете да контролирате материалните и човешки ресурси на вашата компания, можете да получите оперативен поглед за прогреса на производството, може да управлявате настоящето и бъдещето.

  • ПроектиBORA Project за управление на проектите, е приложим в широк кръг дейности, като Организация на бизнеса и маркетинга, Управление на разработката, Строителството и Ремонтите и пр., в които водещ елемент е съставяне на задачи с отговорници, ресурси, разположени във времето и средства за водене на отчети по изпълнението.
  • Производство – BORA Manufacturing като ERP решение, оперативно планира производството, въз основа на търговската дейност и съставя производствени поръчки. Управлява материалната и ресурсна обезпечеността на процеса, маршрутизацията на технологични процеси и операции, като дискретно или непрекъснато производство. Отчита изпълнението на поръчките, материалите и труда в интеграция с BORA BS.
  • Сервиз – BORA Service отразява специфична дейност по оперативно обслужване приемане и обработка на сервизни поръчки. Оперативно следи материалната и ресурсна обезпеченост и отчетност, заработки на персонала, като процеса се приключва с изготвяне на фактура за клиента и плащания. Решават се въпросите по изпълнение на гаранционни и планови ремонти.
  • Пласмент – BORA Shipment в продължение на складовите транзакции, организира експедицията до клиента, съобразен с графика от клиентските поръчки, маршрутите и капацитета на транспортните средства. Придружава експедицията с необходимите документи за предаване - приемане на стоките и възникналите разчети.
  • Транспорт – BORA Fleet Management е мощна back office система за управление на транспортните средства. Посредством В2В обмен на Пътни листа от GPS системи, зареждания на Гориво и съставя отчети съобразени с пробега, нормите на разход, маршрути и водачите. Поддържа графици за Административно и Техническо обслужване и напомня за тяхното изпълнение.

Вижте статия: BORA Industry Solutions - Принципи на действие