Търговия

Управлявайте продажбите от търговските обекти

BORA Retail System Ви позволява да организирате продажбите, в сценарии Point of Sales или Mobile Solution. Ефективно управление на магазин и верига от търговски обекти.

BORA Retail System

BORA Retail System е подходяща за търговски обекти, с идентификация на продуктите чрез баркод и възможност за идентификация на клиента, чрез клиентска карта. Прилагането на търговски политики, като правила за отстъпки по профил на клиента, организиране на кампании и пр. могат да се моделират като правила и да бъдат приложими за разпределени структури от търговски обекти.

Вижте повече ...

 • Навигация на процеса на Продажбата на един екран.
 • Два вида интерфейс- mouse click или touch screen за стационарна или мобилна работа.
 • Идентификация на клиента с карта.
 • Баркод идентификация на стоката.
 • Целият процес на продажба в една транзакция: изготвяне на фактура, изготвяне на складова транзакция, съставяне на приходен касов ордер.
 • Оперативна справка за текущи наличности.
 • Дневен отчет на търговски обект: Справка за продажбите по категории продукти.
 • Дневен отчет на търговски обект: Доставка, наличности и продажби по характеристики.
 • Склад: Оборотна ведомост: Кратка, Количествена.
 • Касова книга: Аналитична касова книга.
 • Настройка на Методи за продажби чрез Карти (CRT).
 • Справка за амбалаж.

BORA Sales Mobilе

BORA Sales Mobile тематично e дейността на пътуващ търговец, с възможности за изготвяне на клиентски поръчки, издаване на фактури, получаване на информация за наличности и плащания от останалите системи на BORA BS. BORA Sales Mobile е разработен с най-нови технологични средства за комуникации за използване на Таблети, ориентиран към ползване на услуги (service-oriented applications), съобразена с дизайн на Windows приложения с използване на touch screen.

Вижте повече ...

 • Интуитивен интерфейс за таблети с минимална навигация за съставяне на документа.
 • Връзка по интернет с оптимизирам трафик за обмен на данни.
 • Интерфейс за избор на продукти линейно или в матрица.
 • Лесно копиране на последни продажби за клиента за бърза актуализация на количествата при традиционни продажби.