Бизнес решения

Системи с общо предназначение

Системите с общо предназначение BORA Business Solutions (BORA BS), имат възможност да обхванат цялостната дейност на вашата компания, като включват типови дейности и процеси за обслужване, с утвърдени практики на ERP системите.

Това са управление на вашите финанси, взаимоотношенията с клиенти и веригата на доставки, управлението на материалните ви активи и счетоводство на вашата компания, в единна система. Вие имате информация за всички събития на всеки обект от вашата компания.

  • Документи – BORA Document Management System (BORA DMS) обслужва управление на кореспонденция и деловодство, документирана система за качество, съгласно стандарт от серията ISO.
  • Финанси BORA Financial Management (BORA FM) управлява финансовите потоци в компанията. Оперативно проследяване на източниците на възникване на вземания и задължения и тяхното обвързване с финансовите активи по портфейли.
  • Доставки – BORA Supply Chain Management (BORA SCM) управлява логистиката на компанията. Поддържа актуална информация за доставчиците, условията за доставка, процедури за избор доставчик, веригата за доставки от заявка, доставка, разчети съобразени с условия на доставка, плащане, Интрастат.
  • Материали – BORA Material Management (BORA MM) управлява материалните потоци като завършващ етап от логистиката; обслужване на складовото стопанство; вътрешното движение на материалите в склада, експедиция на стоки; баланс на материалните потоци.
  • Клиенти – BORA Customer Relationship Management (BORA CRM), поддържа традиционните CRM процеси на картотека на клиентите, настоящи и потенциални, с възможността за каталогизиране на контактна информация , търговски профил на клиента и политики за обслужване.
  • Счетоводство– BORA Accounting Management (BORA AM) отразява стопанските операции като счетоводни записи в собствена среда напълно автоматизирано. Притежава гъвкави средства за аналитичност и е мощно средство за анализ и отчети.
  • Контролинг BORA Controlling е инструмент на мениджмънта за управление на процесите по контролиране и утвърждаване на документи: капиталови и оперативни разходи, кореспонденция, документи по кадри в режим на моделируем workflow с роли, цели и правила.

 

Вижте статия: BORA Business Solutions - Принципи на действие