Аналитични отчети

OLAP кубове в BORA Business Suite

Аналитичните отчети са средство за многодименсионен оперативен анализ на данни, визуализация на структурирани публикувани в активни отчети в Ribbon контейнер:

Свободна форма, специално за крайните потребители, да могат да изследват данни със свое собствено виждане

 • Показване на различни изгледи на данните от отчета за осигуряване на информация, която иначе може да бъде незабелязана.
 • Времева линия за тенденции на бизнеса, WYSIWYG печат, производителност, скалируемост и експорт
 • Възможности за връщане назад от потребителите до мястото, където започва анализа
 • Дава на потребителите дизайнер на страницата и средства за създаване на набор от теми позволяващи лесно персонализиране на стиловете на документа
 • Експорт като Excel®, за да позволи на потребителите да споделят резултатите извън BORA BS.

Аналичтичните отчети се осъществяват в реално време в стил OLAP ,от Активните отчети като интерактивно средство за представяне на данните в различни разрези и агрегиране чрез така наречените кубове.

Вижте повече ...

 • Интерактивен Дизайн – Посредством функциите за интерактивен дизайн и вграден потребителски интерфейс, Аналитични отчети, могат да се развиват и разгърнат от функционалности за оперативен Business Intelligence решение, с интерактивни OLAP и функции за визуализация на данни без писане на програмен код.

  Данните се представят от BORA BS като Дименсии (attributes) и Стойности (measures) и се публикуват в редове и колони в пивот таблицата.

 • Интерактивно влачене и пускане чрез интерфейса ускорява откриването на тенденции в данните – Необходимо е само да се хванат данните на първично ниво и да се предоставят на пивот таблицата. Комбинациите позволяват на потребителите да намерят нови тенденции в техните данни. Една връзка може да генерира множество вариации на диаграма, с прости кликвания на мишката. Всеки преглед дава на потребителите по-различен поглед върху техните данни. С различната перспектива, могат да се направят нови констатации, които иначе могат да останат незабелязани.
 • Експорт в Excel– позволява на потребителите да споделят резултатите от анализа офлайн, да предприемат анализ, който те изпълняват в рамките на BORA BS и да го поставят в подходящ формат, да се извършва допълнителен анализ и „какво-ако“ сценарии, както и да споделят резултатите с хора, които нямат достъп до данните.
 • Средства за създаване на набор от теми, които позволяват лесно персонализиране – Аналитични отчети позволяват на потребителите да се покажат, преместят или да се скрият някои аспекти на потребителския интерфейс. Тази функция не само дава възможност за запазване на изгледа и трупане на потребителски опит. Това напълно капсулира логиката на потребителския интерфейс в рамките на самия компонент. Изгледа може да се запише като тема и да се презареди по всяко време.
 • Мощен вграден филтър за данните, за бърз анализ – Филтрираните данни от Активният отчет са налични и потребителя е в състояние веднага да започне сондажи в данните и филтриране на резултатите, за да се покажат само данните, които са най-важни за целите на анализ. Функциите за сумиране показват ключови статистически данни. Потребителите на Активни анализи могат да изберат точките с данни и да гледат различни агрегирани резултати, които се получават в Сумарната карта. Тази особеност дава подробен анализ на динамични екрани, и позволява лесно да се определят големи различия в стойностите.
 • Агрегирането и събирането на основните данни позволява анализ отгоре-надолу и отдолу-нагоре. В активни анализи потребителите могат да маркират раздел на данни и чрез използване на вградените в контекстното меню функционалности, да видят агрегатните и основните данни. Те могат след това да маркират тези данни и да ги копират в клипборда, за да ги копират след това примерно в Excel.
 • Страниране и слайд шоу функции помагат анализираните данни да се проследят във времето - Активни анализи осигурява виртуална памет, за да помогнат във визуалното анализиране на данни променящи се с течение на времето, като показват всеки интервал от време като своя собствена страница. Потребителите могат ръчно да превключват между страниците, или чрез използване слайд шоу функция, за да се превъртат страниците автоматично.
 • Многобройни начини за ранг и сортиране на данни - С вградените контекстни менюта в Активни анализи, потребителите могат да сортират данни по много различни начини. Те могат да сортират и ранкират елементите във възходящ или низходящ ред по име на елемента, по ключ или коя да е данна. Когато потребителят прилага сортиране на полето, индикатор показва, че е настроена потребителска операция на сортиране.
 • Лесно печатане на резултатите от анализа на данни - Потребителите могат да споделят своите резултати, като се използват функции за печат и за визуализация на Активни анализи. Всички данни на представянето се изпращат към принтера, както и да се описва името на анализа, текстово описание и др. Комбинация на диаграми и пивот таблици е едно мощно средство за визуализация на данните Аналитичните отчети предлагат широк спектър от възможности за визуализация на данни. С натискането на един бутон, данните могат да бъдат предоставени от табличен вид в графика и да я върне назад с друго кликване.