Комплексна информационна система

Решение за управление на бизнеса ви с ERP система

Имате ли намерение да развиете управлението на вашия бизнес на следващо ниво? Или да прилагате по-голям професионализъм и дисциплина в компанията ви? Или да имате доволни клиенти, доставчици, служители и всички елементи във вашия бизнес?

BORA Business Suite е пакет от системи, ERP софтуер от висок клас, който включва решения и услуги за компании от разнообразен мащаб и индустрии.

  • Бизнес решения BORA Business Solutions (BORA BS) управлява финансите, взаимоотношенията с клиентите и веригата за доставки, управлението на материалните активи и счетоводното отчитане, общо валидно за всяка компания.
  • Промишлени решения BORA  Industry Solutions (BORA IS) управлява непрекъснато и дискретно производствa  с няколко специализации, като вертикални решения в машиностроене, услуги, автомобили, фармация.
  • Човешки ресурсиBORA Human Resources (BORA HR) е корпоративна система за управление на Човешките ресурси. Тя има средствата да автоматизира процесите по обслужване на персонала, там където възниква информацията и да улесни управлението на графици, заплати, подбор, обучение и пр.
  • Бизнес анализиBORA Business Intelligence (BORA BI) структурира, интерпретира, интегрира данните за бизнес анализи и отчети за целите на управлението.
  • Мобилни приложения - BORA Trader, BORA Store и BORA Time Tracker работят напълно интегрирано с BORA BS и повишават ефективността на работата на служителите.

Вижте статия BORA Business Suite - Архитектура

ERP системата BORA Business Suite успешно премина Platform Test на Microsoft Corp, за съвместимост с MS Windows Server.

BORA BS притежава разработени функционалности, за да отговори на специфичните изисквания на Регламента на ЕС за защита на лични данни /GDPR

Във връзка с измененията на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, бихме желали да Ви уведомим, че ERP системата  BORA Business Suite v. 8.2.001 е приведена в съответствие с новите нормативни изисквания. Системата BORA Business Suite v. 8.2.001 е регистрирана в Публичен електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС под номер 112.