Поверителност

 

BORA Solutions се задължава да пази неприкосновеността на личните ви данни и да разработва технология, която ви дава най-ефективен и безопасен онлайн достъп. Тази декларация за поверителност се отнася за web сайта BORA Solutions и засяга събирането на данни и тяхното използване. С използването на web сайта BORA Solutions вие сте съгласни с практиките за данни, описани в тази декларация.

Събиране на вашата лична информация

BORA Solutions събира информация, която може да се идентифицира лично, като вашият e-mail адрес, име, домашен или служебен адрес или телефонен номер. BORA Solutions също събира анонимна демографска информация, която не е единствена за вас, като вашия пощенски код, възраст, пол, желания, интереси и предпочитания.

От BORA Solutions се събира също така автоматично и информация за вашия компютърен хардуер и софтуер. Тази информация може да включва: вашият IP адрес, типа на браузъра, имената на домейна, времената на достъп и адресите на Web сайта, към който се обръщате. Тази информация се използва от BORA Solutions за извършването на услугата, да се осигури качеството на услугата и да предостави общи статистики относно използването на Web сайта BORA Solutions.

Моля имайте впредвид, че ако вие директно разкриете информация, която може да ви идентифицира лично или разкриете лични данни през публичните табла за обяви в BORA Solutions, тази информация може да бъде събирана и използвана от други. Забележка: BORA Solutions не чете никоя от вашите лични онлайн комуникации.

BORA Solutions ви съветва да прегледате декларациите за поверителност на Web сайтовете, към които избирате да се свържете от BORA Solutions, за да разберете как тези Web сайтове събират, използват и споделят вашата информация. BORA Solutions не е отговорна за декларациите за поверителност или друго съдържание на Web сайтовете извън BORA Solutions и фамилията от Web сайтове на BORA Solutions.

Използване на вашата лична информация

BORA Solutions събира и използва вашата лична информация за работата на Web сайта BORA Solutions и за да доставя услугите, които сте заявили. BORA Solutions също така използа информацията, която ви идентифицира лично, за да ви информира за другите продукти или услуги, достъпни от BORA Solutions и присъединените към него. BORA Solutions може също така да се свърже с вас, чрез проучвания за изследване на вашето мнение за текущите услуги или за потенциални нови услуги, които могат да бъдат предложени.

BORA Solutions не продава, предоставя или дава под наем списъците на неговите клиенти на трети страни. BORA Solutions може, от време на време, да се свърже с вас от името на външни бизнес партньори, относно специфично предложение, което може да представлява интерес за вас. В тези случаи информацията, която може да ви идентифицира лично (e-mail, име, адрес, телефонен номер), не се прехвърля на третата страна. Допълнително BORA Solutions може да споделя данни с доверени партньори, за да ни помагат да извършваме статистически анализи, да ви изпращат e-mail или поща, да осигуряват поддръжка на клиентити или да уреждат доставки. Никоя от тези трети страни няма право да използва вашата лична информация, освен за да осигурят тези услуги за BORA Solutions и те са задължени да пазят поверителността на вашата информация.

BORA Solutions не използва или разкрива чувствителна лична информация като раса, религия или политически предпочитания, без вашето изрично съгласие.

BORA Solutions съхранява запис на Web сайтовете и страниците, които посещават нашите клиенти в рамките на BORA Solutions, за да установим кои услуги на BORA Solutions са най-популярни. Тези данни се използват, за да се достави персонализирано съдържание и съобщения в рамките на BORA Solutions на клиентите, чието поведение показва, че те се интересуват от определена тематика.

Web сайтовете BORA Solutions ще разкрият ваша лична информация, без предупреждение, само ако това се изисква от закона или при твърдо убеждение, че такова действие е необходимо за: (а) отговаряне на изискванията на закона или съответствие с юридическо действие, насочено към BORA Solutions или сайта; (б) защита и отстояване на правата или собствеността на BORA Solutions; и (в) действие под изключителни обстоятелства, за да защити личната безопасност на потребителите на BORA Solutions, или обществеността.

Използване на "бисквитки" (Cookies)

Web сайта BORA Solutions използва "бисквитки" (cookies), за да ви помогне да персонализирате вашия онлайн опит. "Бисквитката" е текстови файл, който е поставен на вашия твърд диск от сървъра на Web страницата. "Бисквитките" не могат да се използват, за да стартират програми или да вкарат вируси в компютъра ви. "Бисквитките" са еднозначно свързани към вас и могат да бъдат прочетени само от web сървър в домейна, където е издадена "бисквитката" за вас.

Една от главните цели на "бисквитките" е да предложи удобна възможност за спестяване на времето ви. Целта на "бисквитката" е да каже на Web сървъра, че вие сте се върнали към определена страница. Например, ако вие персонализирате страниците на BORA Solutions, или се регистрирате в сайта или услугите на BORA Solutions, "бисквитката" ще помогне на BORA Solutions да извика ваша специфична информация при следващите посещения. Това опростява процеса на съхраняване на вашата лична информация, като платежни адреси, адреси за доставка и т.н. Когато се върнете към същия Web сайт BORA Solutions, информацията, която сте предоставили преди това, може да бъде извлечена, така че вие можете лесно да използвате възможностите на BORA Solutions, които сте персонализирали.

Вие имате възможността да приемете или отхвърлите "бисквитките". Повечето Web браузъри автоматично приемат "бисквитки", но обикновено вие можете да настроите вашия браузър да отхвърля "бисквитките", ако предпочитате. Ако вие изберете да отхвърлите "бисквитките", вие няма да можете напълно да се възползвате от интерактивните възможности на услугите или Web сайтовете на BORA Solutions, които посещавате.

Защита на личната ви информация

BORA Solutions защитава личната ви информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. BORA Solutions съхранява информацията, която предоставяте и която може да ви идентифицира лично в компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Когато лична информация (като номер на кредитна карта) се предава на други Web сайтове, тя се защитава с използването на шифроване, като протокола Secure Socket Layer (SSL).

Промени в тази декларация

BORA Solutions ще актуализира понякога тази декларация за поверителност, за да отрази обратната връзка от фирмите и клиентите. BORA Solutions ви окуражава периодично да преглеждате тази декларация, за да бъдете информирани как BORA Solutions защитава вашата информация.

Информация за контакти

BORA Solutions приветства вашите коментари относно тази декларация за поверителност. Ако мислите, че BORA Solutions не спазва тази декларация, моля свържете се с BORA Solutions. Ние ще положим съответните усилия да установим и отстраним проблема.