Категории

Публична
секция
 
     
Новото в Build
52 Статия(и)
юни 10 2021
15
0

Новото в Build 8.2.010

В новите списъци е добавена възможност, експортът в WORD в предврително настроени темплейти, да се прави и през грида, без да се налага отваряне на документа, което улеснява потребителя и оптимизира процеса на работа

апр 21 2021
61
0

Новото в Build 8.2.009

Добавен е бутон Актуализация в списъците, който опреснява записите при създаване на нови, и промяна на съществуващи. Функционалността спестява време, като се избягват два клика с мишката.

яну 06 2021
104
0

Новото в Build 8.2.007

В новата форма на Нареждане за експедиция - Контрол е добавена линия Движение в склада, където се визуализира връзката с Whm документа

сеп 21 2020
32
0

Новото в Build 8.2.006

В новата форма на Клиентски поръчки, Фактури за продажба, Заявки за доставка, Фактури за доставка е добавена възможност за въвеждане на продукт с баркод.

Новото в Build 8.2.001

С влизане в сила на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, потребителите на BORA BS които няма да ползват СУПТО (фискализираната версия на програмата) , няма да могат да издават Фактури и Клиентски поръчки с начин на плащане „В брой“.