Категории

Публична
секция
 
     

Интеграция на модул Проекти с мобилното приложение BORA TIME TRACKER

юли 22 2021

Модул Проекти е напълно интегриран с мобилното приложение BORA TIME TRACKER

BORA TIME TRACKER е система за регистриране и отчитане на работното време, мониторинг на работният процес по служители, проекти и задачи в реално време.

Системата BORA TIME TRACKER е мобилно приложение за Android, работещо на телефон, компютър или таблет.  С мобилното приложение, всеки служител може да регистрира работният процес през мобилният си телефон.

В интеграция с модул Проекти BORA TIME TRACKER дава възможност за стриктна отчетност и мониторинг на вложените часове труд по всяка възложена задача (тикет, сервиз)  на служителите по отдели в компанията. 

Чрез иновативното мобилно приложение  и модул Проекти се осигурява проследимост, мониторинг  и контрол на всички въведени данни, и регистрирани служебни дейности на служителите за управлението на работния процес и проектите в компанията.

Всички въведени данни от служителите, се представят систематизирано на един екран в мобилното приложение BORA TIME TRACKER, които са достъпни навсякъде през мобилно устройство или таблет, в реално време с избиране на няколко бутона. 

С извършената интеграция между модул Проекти и приложението, се предоставя актуална информация на управителите за заетостта на ресурсите, присъствието на служителите по работните им места, информация за времето, през което те работят, и етапа на изпълнение на активните (приключени) проекти в компанията. По този начин управителите лесно осъществяват ефективен контрол, и вземане на навременни управленски решения. 

Ползи от интеграцията на мобилното приложение BORA TIME TRACKER с модул Проекти:

  • Актуална информация за отчетеното работно време на служителите в реално време;
  • Мониторинг на работния процес по отдели в компанията;
  • Точен анализ за отклоненията между бюджет и изпълнението на проекти;
  • Повишава успешното завършване на проектите;
  • Проследяване и спазване  на сроковете за изпълнение на проектите;
  • Координиране, контрол и мониторинг на ресурсите за сроковете на проектите за изпълнение в компанията;
  • Без използване на хартия, ексели и безброй часове в обработка на данни;
  • Автоматизирани отчети, спестяващи време, грешки и пари.
  • Мобилното решение, спестява от времето на служителите и ръководителите в изразходването на ресурс за координация и комуникация между отделите в компанията, за проследяване и контрол на задачи и проекти, и техният статус.