Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.2.008

мар 15 2021

Бизнес решения

Деловодство

Функционалността за изпращане на уведомителен имейл в модул Деловодство е обновена  и оптимизирана.

За изпращане на уведомителен имейл се избира бутон Връзки в модул Деловодство, визуализира се подменю, бутона Папка – DMS изпълнява функцията за изпращане на имейли. Посочва се реда съдържащ информацията, която желае да изпрати потребителя , и избира десен бутон Отваряне. Визуализира се новата форма, в която потребителя трябва да попълни съдържанието на уведомителният имейл със цялата съпътстваща информация.

При избиране на бутон Документ потребителя трябва да попълни информацията за документа, който ще бъде изпратен до получателя.

При избиране на бутон Поща потребителя трябва да посочи  датата за изпращане на имейла, имейл адресите на получателите, както и формата на имейла. 

За изпращане на поща е необходимо да бъдат попълнени колоните:

 • Предмет (Subject) , 
 • Съобщение (message) 
 • Получател(и)

При което ще има „Зелен светофар“ за изпращането на имейла

Избора на получатели се извършва  от форма: Избор на контакти , както MS Outlook.

BORA BS притежава основни два вида адресни книги: Контрагенти и Лица 

За  улеснение при избора за конкретния документ се поддържат:

 • Групи за контакт – това са предварително дефинирани групи и се създават и поддържат от линия на менюто: Офис организация/Номенклатури/Лица\Лица за контакт
 • Контрагенти и лица съдържащи се в документа
 • Контрагенти и лица съдържащи се в задачата ( ако записа е свързан със задача)

След избор на източник, може допълнително да се приложи филтър за търсене в името на контакта (контрагента или лицето).

След прилагането на филтъра може да се избере един, или няколко контакта и да се публикуват като получатели в То;СС или ВСС, където могат допълнително да се редактират.

С бутона Ок се пренасят в формата за Папка в страницата за поща.

Бутона Режим контролира изпращането на поща 

Заявката за изпращането се извършва от бутона Режим :

 • Изпращане на поща 
 • Няма да се изпраща поща
 • Повторно изпращане на поща

При избиране на функцията ‘‘Изпращане на поща“, ще бъда изпратена автоматично от системата, съгласно определената дата за изпращане.При задаване на функцията Няма да се изпраща поща, системата не изпраща поща.

При задаване на режим Повторно изпращане на поща, имейла ще бъде изпратен отново автмоматично от системата на посочената дата до избраните получатели.

Имейла се изпраща веднага, ако датата е текуща ,или не е зададена.

Бутона Статус информира за статуса на изпращането на имейла. Има три състояния, които информират потребителя. 

 • Не е изпращана поща
 • Пощата е изпратена
 • Повторно изпращане на поща

Системата поддържа статуса актуален. След като имейла бъде изпратен на посочената дата , системата променя статуса автоматично със съобщение, че пощата е изпратена до получателя.

При избиране на бутона копиране в Нов документ се предлага предмет и съдържание и контрагент/получател  от прилежащия документ. Той може да се промени  в грида и запише, или в последствие през формата.

Бизнес решения

Доставки

В новата форма на Заявки за доставка при отваряне на създаден вече документ ,ако полетата МОЛ и Лице за контакт не са попълнени, се попълват автоматично от картона на контрагента, за който е документа.Във Връзки на формата и грида на Заявки за доставка е създадена линия Клиентски поръчки, която показва връзката на документа Заявка за доставка с BIZ документ - 61%. Създаден е Бутон за свързване на Заявка за доставка с Бизнес документи. 

Материали

При активиране на форма от Заявка за доставка и при приключване на форма от Фактура за доставка, се извършва проверка дали в редовете на документа има въведен склад (обект), ако кода  в редовете е от тип ПМ или КИ, т.е. материални кодове. Ако няма въведен склад , излиза съобщение:

 

Счетоводство

В помощника на линия : Счетоводство\Себестойност\Транзакции\Разпределение на суми по Сметки\Обекти на себестойност\Много суми (Пакетно) (733422)  - в момента системата прави разцепване на разходи в счетоводните записвания по предварително избрана схема. Функционалността е обновена  и при разцепването на разходите в счетоводните записвания  се записва по коя схема са били разпределени тези разходи.