Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.2.006

сеп 21 2020

Бизнес решения

Материали

Създадени са четири setup параметъра, с които се управлява функционалността за автоматично отваряне, или не на Складов документ генериран от Kлиентска поръчка / Фактура за продажба, или от Заявка за доставка / Фактура за доставка.
Ако стойността на параметрите е ДА ( true), то след генерирането му Складовия документ се отваря, и става активен прозорец на екрана.
Забележка:
Ако се генерират повече от един складови документа – НЕ се отваря нито един от тях.
Ако няматe право за работа с конкретния склад, складовия документ няма да се отвори.


Setup параметри:
22-13 Автоматично отваряне на Складов документ след генериране от Заявка за доставка
24-17 Автоматично отваряне на Складов документ след генериране от Фактура за доставка
61-32 Автоматично отваряне на Складов документ след генериране от Клиентска поръчка
63-61 Автоматично отваряне на Складов документ след генериране от Фактура за продажба

В новата форма на Складов документ, в таб Действие е добавен бутон  Обединяване на редове.
При натискане на бутона, системата  ще обедини въведените еднакви продукти в един ред, със съпътстващите данни за него, и ще направи общо преизчисление за продукта.Бизнес решения

Клиенти

В новата форма на Клиентски поръчки, Фактури за продажба, Заявки за доставка, Фактури за доставка е добавена възможност за въвеждане на продукт с баркод.

Клиентски поръчки

Разработена е функционалност за автоматично приключване на издължена Клиентска поръчка.

Създадената Клиентска поръчка ( Кпор) се Активира. От този момент участва в баланса. Задължително Експедиционните бележки (ЕБ) се генерират от Кпор ( за да имат връзка по между си) .

1. Прави се Клиентска поръчка ( Кпор) и тя се Активира. В този момент участва в баланса
2. Задължително Експедиционните бележки (ЕБ) се генерират от Кпор ( за да имат връзка по между си)
3. При Приключване в склада на ЕБ:
3.1 Ако Кпор от т.1 в този момент в състояние  3 (активна) се прави материален баланс (МБ)
3.2 Ако МБ е = 0 или количеството в ЕБ е по-голямо или равно на заявеното в Кпор, то Кпор се Приключва ( състояние 4). 
3.3 Ако количеството по ЕБ е по-малко от заявеното в Кпор, то не приключваме Кпор. Или имаме поръчано 10 бр., издължаваме 4 бр.  в този случай не приключваме Кпор, докато не се издължи и останалите 6 бр. 

Човешки ресурси

Заплати

Персонал\Заплати\Платежни бележки (3301)

В новата форма  на Платежни  бележки се визуализира и длъжността на служителя.