Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.2.005

юли 23 2020

BORA Shell

Номенлатури

Променена е логиката при изчисляване на ДДС в документите. Във формата, за всеки отделен ред от документа се показва ставката за ДДС (0%, 9% и 20%) и размера на данъка до четвърти знак. Общата сума на ДДС за документа се получава, като общата данъчна основа се умножи по съответната данъчна ставка (%) и полученото се закръгли до втория знак.