Категории

Публична
секция
 
     

Неиздължени активни клиентски поръчки

юли 20 2020

От линия: Клиенти\Поръчки\Документи за клиентски поръчки (61101) => File => Активни отчети => Материален баланс на Клиентски поръчки по документи:

От тази линия, във Филтър посочвате желаните данни и ще имате всички активни Клиентски поръчки, които са с разлика:

Жълто – означава, че има остатък за издължаване.
Червено – означава, че е издължено повече отколкото е в Клиентската поръчка.
С бутона „Линия за групиране“ можете да си ги групирате по различни колони. А от таб „Среда“ => Експорт =>  Excel => Темплейт – можете да извлечете данните на вън в отделен файл.