Категории

Публична
секция
 
     

Инвентаризация на склад с PDA устройства

юни 30 2020

От линия на менюто: Материали\Управление инвентаризацията на склада\Инвентаризация (43002) – се избира склад за инвентаризация и дали тя ще бъде правена с PDA устройства или не. 

След като изберете склад и режим на инвентаризация, избирате бутона „ОК“ и склада вече е заключен за инвентаризация, може да започне чекиране на продуктите с PDA устройства.

След приключването на инвентаризацията с PDA устройства, се отваря отново списъка и от филтър, се избира склада, който се инвентаризира, за да се презаредят данните дошли от чекирането. 

В заредения списък се вижда, кои продукти са инвентаризирани и кои не, в колоната „И“, по която може да групирате списъка и съответно какви количества са чекирани.

Заредените вече данни, могат да бъдат променяни директно през списъка и да бъдат записани от бутона „Запис“.

Приключване/Отмяна на инвентаризацията и генериране на складови документи.

Инвентаризацията на склада, може да бъде приключена или отменена, само и единствено от потребителя, който е заключил склада за инвентаризация (титулярa на склада)!

За да се приключи инвентаризацията, от таб „Действия“, се избира бутон : „Публикуване на инвентаризацията“. По този начин се генерират складовите документи от инвентаризацията и склада вече е отключен за работа.

Ако искате да отмените инвентаризацията на склада, избирате бутон : „Отмяна състоянието на склада под инвентаризация“. Данните от инвентаризацията се изтриват и склада е отключен за работа.