Категории

Публична
секция
 
     

Управление и инвентаризация на Склад

юни 25 2020

За успешната инвентаризация на склад, чрез новата форма стъпките са следните:

1. Отивате на линия Материали\Управление инвентаризацията на склада\Инвентаризация (43002)

2. Във Филтър избирате склада, който ще инвентаризирате. Внимание: Филтрирането на склада ще доведе до заключването му и няма да може да се приключват документи в него. При филтриране е добре да сложите отметка Само с наличности, за да зареди само наличните продукти, защото в противен случай ще зареди всички продукти, които някога са минавали през склада.

3. Излиза съобщение, че складът ще бъде заключен.

4. Ако се съгласите, излиза съобщение, че складът вече е в състояние Под инвентаризация. 

5. Няколко потребители имат възможност да въвеждат данни едновременно, при приключване на инвентаризацията, се сумира въведеното от всички количество и то се взема като налично и инвентаризирано за съответния продукт.

6. Само потребителят, който е заключил склада, може да приключи инвентаризация.

7. Инвентаризираното количество се въвежда в колоната Инвентаризирано

8. По подразбиране колоната е празна. Ако искате Наличното количество да е равно на Инвентаризираното, отидете на Таб Действия – Изравняване на Инвентаризирано к-во на Налично.

9.След нанасяне на промяна в колоната инвентаризирано, запишете корекциите. В Колоните Липса и Излишък ще се пресметнат съответните разлики в количеството. 

10.Когато приключите окончателно с въвеждане на Инвентаризирано к-во, запишете отново и от таб Действие изберете Публикуване на Инвентаризацията.

11. Ще получите съобщение, че инвентаризацията ще бъде приключена.

12. След това ще получите съобщение кои са документите, генерирани от инвентаризацията.