Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.1.016

сеп 26 2019

Бизнес решения

Материали

Във формата на складовия документ е добавен бутон за актуализиране на единичната себестойност. Бутонът е активен само в разходни складови документи в среднопретеглен склад, които са в състояние Редакция и Предложен. Бутонът се намира в таб Действие.

Клиенти

На линия Клиенти\Фактуриране\Документи за продажба (6310) в таб Среда е добавен бутон Поща. При предварително изготвен PDF файл на фактурата, ако се натисне бутонът Поща, се отваря форма, която позволява изпращане на фактурата, върху която Операторът е стъпил.