Категории

Публична
секция
 
     

BORA HR Отпуски

юни 15 2018

BORA HR Отпуски

Специализираното приложение BORA HR Отпуски напълно се интегрира със Системата за Управление на човешките ресурси – част от ERP системата BORA Business Suite.

Всеки служител на компанията има персонален акаунт и парола за достъп.

Така се гарантира персонален оторизиран достъп до информацията за ползвания отпуск, възможност за подаване на Заявление за отпуск и проследимост за решението. Приложението лесно се инсталира от потребителя на персонален компютър.Възможно е използването и през браузър на телефон с интернет достъп.

Служителят има възможност да се самообслужи (self service), като направи бърза справка за правото си на отпуск и подаде Молба за отпуск.

 

 

В Справка за отпуските служителят има възможност да прегледа персоналните си данни за дни - право на отпуск по години, използван отпуск и остатъка за ползване.

Заявление за ползване на отпуск  се попълва от служителя, като се посочва:

 • Вид на желаната отпуска – платен годишен отпуск или неплатен отпуск
 • Период на отпуската – начална и крайна дата, като системата автоматично попълва работни и календарни дни

   

  След като се попълни заявлението се избира  ,, Запис‘‘ ,и се изпраща за одобрение. Всяка компания моделира процеса по Контролинг - одобрение на отпуски. Залагат се нивата на верификация на отпуски / Пример: Служител подава молба. Тя получава резолюция от прекия му ръководител. Служител на отдел Човешки ресурси активира и включва в обработката на заплати /

   

   

  Ръководителят  / с права за работа със система Контролинг /  получава известие за постъпила молба за одобрение . Налична е нотификация, от режим ,, Спокойствие‘‘ преминава в режим ,, Контролинг‘‘.

   

   

  За да потвърди новопостъпилото Заявление за отпуск, Ръководителят по Утвърждаване на документи по Кадри, избира ,,Одобрявам‘‘ и отпуската се счита за одобрена.

  Отпуската може да бъде Задържана, поради някаква причина или да има Отказ.

   

  Служителят , подал Заявлението за отпуск ще получи служебен имейл – отговор, след като отпуската му бъде одобрена от Ръководителят, с Резултат ,, Одобрявам‘‘ и името на одобряващия.

   

  Функционалността BORA HR Отпуски е достъпна и през web браузър на мобилен телефон.

  Тази възможност спестява време, както на служителя, подаващ молба, така и на отдел Човешки ресурси. Всички, заинтересовани от събитието отпуск са запознати/обслужени и са издадени необходимите документи / Служител – Ръководител – Служител Човешки ресурси /.

  Приложението „Отпуски“ на BORA Mobile HR, позволява персонален оторизиран достъп до  информацията за ползвания отпуск и възможност за подаване на Заявление за отпуск. Приложението може да се достъпи от всяко  устройство с интернет достъп.

   

   

  Дастъпни са следните услуги:

  • Молба ( Заявление) за отпуск
  • Справка за отпуските

   

  В Справка за отпуските служителят се информира за дни право на отпуск, колко е използвал и остатък  за ползване.

   

  В Заявление за ползване на отпуск, служителят трябва да избере типа на отпуската - платен или неплатен отпуск.

  Посочва периода, в който желае да го ползва: от дата ….. до дата….. и избира ,,Запис‘‘.

  Молбата е изпратена за одобрение, съобразно моделираната система за Контролинг и активиране за включване в заплатите, от отдел Човешки ресурси.

  След като бъде одобрена молбата му, служителят ще получи служебен имейл – отговор с резултат ,, Одобрявам‘‘, с името на одобряващия.