Категории

Публична
секция
 
     

БОРА Солюшънс ООД разработи специализиран модул BORA СЕСПА - електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти

BORA СЕСПА - електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти
юни 17 2019
5
0

Новото в Build 8.1.011

Добавени са колони в новите форми на Заявка за доставка, Клиентска поръчка, Фактура за доставка и Фактура за продажба