Категории

Публична
секция
 
     

Новото в Build 8.2.001

С влизане в сила на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, потребителите на BORA BS които няма да ползват СУПТО (фискализираната версия на програмата) , няма да могат да издават Фактури и Клиентски поръчки с начин на плащане „В брой“. 

БОРА Солюшънс разработи нов автоматизиран модул за управление на процеса по Подбор на персонала

БОРА Солюшънс разработи  нов автоматизиран модул за управление на процеса по Подбор на персонала