Категории

Публична
секция
 
     

Нова възможност за 100% безвъзмездно финансиране на ИКТ услуги

Фирма БОРА Солюшънс е одобрен ИКТ доставчик по оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" 2014 - 2020

Новото в Build 8.2.001

С влизане в сила на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, потребителите на BORA BS които няма да ползват СУПТО (фискализираната версия на програмата) , няма да могат да издават Фактури и Клиентски поръчки с начин на плащане „В брой“. 

БОРА Солюшънс разработи нов автоматизиран модул за управление на процеса по Подбор на персонала

БОРА Солюшънс разработи  нов автоматизиран модул за управление на процеса по Подбор на персонала

БОРА Солюшънс ООД разработи специализиран модул BORA СЕСПА - електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти

BORA СЕСПА - електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти