Категории

Публична
секция
 
     

Нова възможност за 100% безвъзмездно финансиране на ИКТ услуги

Фирма БОРА Солюшънс е одобрен ИКТ доставчик по оперативна програма "Иновации и Конкурентноспособност" 2014 - 2020

Новото в Build 8.2.001

С влизане в сила на Наредба №Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти, чрез фискални устройства, потребителите на BORA BS които няма да ползват СУПТО (фискализираната версия на програмата) , няма да могат да издават Фактури и Клиентски поръчки с начин на плащане „В брой“. 

БОРА Солюшънс ООД разработи специализиран модул BORA СЕСПА - електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти

BORA СЕСПА - електронна система за проследяване и анализ на лекарствени продукти