За нас

Успехът е въпрос на избор!

Кои сме ние?

Нашите мащабируеми софтуерни проекти автоматизират бизнес процесите и посрещат предизвикателството на бъдещите ви информационни потребности.

Какво правим?

 • Реинженеринг на бизнес процесите в компанията ви, за постигане висока ефективност на управлението. Ние доставяме оптимални продукти и решения, в отговор на вашите очаквания, които да постигнат най-високо ниво на удовлетвореност.
 • Осигуряваме ИТ услуги за всички етапи на разработване, внедряване и поддръжка на BORA Business Suite - ERP, CRM,HR и BI решения. Нашите решения извършват реинженеринг на бизнес процесите. Те се персонализират съобразно индустрията, в която се внедряват. BORA Business Suite се интегрира с други системи, като предоставя услуги за миграция на съществуващи приложения в една интегрирана среда.
 • Поддръжката на BORA Business Suite и развитието на нови версии заедно с online консултациите при експлоатацията, ви гарантира надеждни инструменти и технологии за бизнес управление, конкурентно предимство в съвременния свят.

Мисия

Да развиваме бизнес софтуер, базиран на иновации и творчество. Да сме актуални и отговорим сега и в бъдеще на предизвикателствата на IT технологиите. В партньорството ни с вас, да оказваме услуги, като един екип от съмишленици.

Визия

Да бъдем вашият творчески партньор за всяка иновация във вашата компания, с актуални ИТ решения и технологии. Нашият ангажимент за високи постижения в осигуряването на клиента, с най-точни, надеждни и висококачествени продукти.Това е ключът към нашия успех и e основен принцип във всички наши начинания.

Нашата култура

 • Ние поддържаме сертифицирана система за управление на качеството, в съответствие със стандарт ISO 9001:2008.
 • Ние сме Microsoft Silver Partner, със специализация Application Development
 • Нашият софтуерен продукт BORA Business Suite покри Platform test за интеграция с Microsoft Windows Server 2012.
 • Ние сме първият сертифициран технологичен партньор на Microsoft в България от 1995 г.
 • Ние сме първият сертифициран учебен център Microsoft в България от 1997 г.
 • Ние сме първият сертифициран тестов център Prometric Testing Center в България 1997 г.
 • Ние сме първият сертифициран тестов център VUE Testing Center в България 1999 г.
 • Ние създадохме първият професионален комерсиален Windows базиран софтуерен продукт в страната.

Нашите решения

Повече от 20 години на българският пазар ние успешно реализираме проекти за системна интеграция, с внедряването на BORA Business Suite в малки, средни и големи компании.

BORA Business Suite - решението за управление на бизнеса ви!