Комплексна информационна система

Решение за управление на бизнеса ви с ERP система

Имате ли намерение да развиете управлението на вашия бизнес на следващо ниво? Или да прилагате по-голям професионализъм и дисциплина в компанията ви? Или да имате доволни клиенти, доставчици, служители и всички елементи във вашия бизнес?

BORA Business Suite е пакет от системи, ERP софтуер от висок клас, който включва решения и услуги за компании от разнообразен мащаб и индустрии.

  • Бизнес решения BORA Business Solutions (BORA BS) управлява финансите, взаимоотношенията с клиентите и веригата за доставки, управлението на материалните активи и счетоводното отчитане, общо валидно за всяка компания.
  • Промишлени решения BORA  Industry Solutions (BORA IS) управлява непрекъснато и дискретно производствa  с няколко специализации, като вертикални решения в машиностроене, услуги, автомобили, фармация.
  • Човешки ресурсиBORA Human Resources (BORA HR) е корпоративна система за управление на Човешките ресурси. Тя има средствата да автоматизира процесите по обслужване на персонала, там където възниква информацията и да улесни управлението на графици, заплати, подбор, обучение и пр.
  • Бизнес анализиBORA Business Intelligence (BORA BI) структурира, интерпретира, интегрира данните за бизнес анализи и отчети за целите на управлението.

ERP системата BORA Business Suite успешно премина Platform Test на Microsoft Corp, за съвместимост с MS Windows Server.

BORA BS притежава разработени функционалности, за да отговори на специфичните изисквания на Регламента на ЕС за защита на лични данни /GDPR/

Вижте статия: BORA Business Suite – Архитектура